Распоред утакмица - ЛМК РСВ М16 / Ж16 - јесен

2017/2018
(Архива)
М16 - А група М16 - Б група М16 - В група М16 - Г група Ж16 - А група Ж16 - Б група Ж16 - В група

М16 - А група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сента
Сента
Сента
Сомбор
Сомбор
Црвенка
Црвенка
Сента 24/09/2017
14:18
Спартак (м)
Суботица
Сента 24/09/2017
14:19

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Спартак (м)
Суботица
Сента
Сента
Сомбор
Сомбор
Црвенка 08/10/2017
18:50
Црвенка
Црвенка
Црвенка 08/10/2017
18:47

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сента
Сента
Црвенка 08/10/2017
19:35
Спартак (м)
Суботица
Црвенка
Црвенка
Црвенка 08/10/2017
18:50

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Црвенка
Црвенка
Сента
Сента
Спартак (м)
Суботица
Сента 24/09/2017
14:24
Сомбор
Сомбор
Сента 24/09/2017
14:25

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сомбор
Црвенка
Црвенка
Сента
Сента
Сента 24/09/2017
14:22
Спартак (м)
Суботица
Сомбор
Сомбор
Црвенка 08/10/2017
18:48

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сента
Сента
Црвенка
Црвенка
Сомбор
Сомбор
Црвенка 22/10/2017
18:35
Спартак (м)
Суботица
Црвенка 22/10/2017
18:39

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Спартак (м)
Суботица
Суботица
Сомбор
Сомбор
Сента
Сента
Суботица 05/11/2017
21:39
Црвенка
Црвенка
Суботица 05/11/2017
21:40

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сомбор
Сомбор
Сента
Сента
Суботица 05/11/2017
21:37
Црвенка
Црвенка
Спартак (м)
Суботица
Суботица 05/11/2017
21:38

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Црвенка
Црвенка
Црвенка
Спартак (м)
Суботица
Сента
Сента
Црвенка 22/10/2017
18:36
Сомбор
Сомбор
Црвенка 22/10/2017
18:37

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Сента
Сента
Црвенка
Црвенка
Црвенка 22/10/2017
18:38
Сомбор
Сомбор
Спартак (м)
Суботица
Суботица 05/11/2017
21:36

М16 - Б група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Војводина
Нови Сад
Нови Сад
Цепелин
Бечеј
Нови Сад 17/09/2017
14:25
Кикинда Grindex
Кикинда
Србобран
Србобран
Србобран 08/10/2017
18:53

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Србобран
Србобран
Војводина
Нови Сад
Србобран 08/10/2017
18:54
Цепелин
Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Нови Сад 24/09/2017
14:26

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Врбас
Кикинда Grindex
Кикинда
Војводина
Нови Сад
Нови Сад 24/09/2017
14:27
Србобран
Србобран
Цепелин
Бечеј
Србобран 08/10/2017
18:55

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Цепелин
Бечеј
Војводина
Нови Сад
Србобран
Србобран
Нови Сад 24/09/2017
14:28
Кикинда Grindex
Кикинда
Србобран 08/10/2017
18:55

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда
Цепелин
Бечеј
Војводина
Нови Сад
Србобран 08/10/2017
18:56
Србобран
Србобран
Нови Сад 24/09/2017
14:29

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Војводина
Нови Сад
Цепелин
Бечеј
Врбас 21/10/2017
18:13
Србобран
Србобран
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда 04/11/2017
21:42

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Србобран
Србобран
Србобран
Војводина
Нови Сад
Кикинда 04/11/2017
21:43
Кикинда Grindex
Кикинда
Цепелин
Бечеј
Врбас 21/10/2017
18:17

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Војводина
Нови Сад
Кикинда Grindex
Кикинда
Врбас 21/10/2017
18:15
Цепелин
Бечеј
Србобран
Србобран
Кикинда 04/11/2017
21:44

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Цепелин
Бечеј
Бечеј
Србобран
Србобран
Војводина
Нови Сад
Врбас 21/10/2017
18:19
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда 04/11/2017
21:41

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Кикинда Grindex
Кикинда
Војводина
Нови Сад
Цепелин
Бечеј
Кикинда 04/11/2017
21:42
Србобран
Србобран
Врбас 21/10/2017
18:16

М16 - В група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Бијељина
Бијељина
Бијељина
Лавови БП
Бачка Паланка
Срем СМ
Сремска Митровица
Бачка Паланка 07/10/2017
18:36
Младост ТСК
Бачки Јарак
Растимо
Нови Сад
Бачки Јарак 23/09/2017
16:40

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Растимо
Нови Сад
Бијељина
Бијељина
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 23/09/2017
17:22
Срем СМ
Сремска Митровица
Младост ТСК
Бачки Јарак
Темерин 23/09/2017
17:24

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка
Младост ТСК
Бачки Јарак
Бијељина
Бијељина
Бачка Паланка 07/10/2017
18:40
Растимо
Нови Сад
Срем СМ
Сремска Митровица
Бачка Паланка 07/10/2017
18:39

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Срем СМ
Сремска Митровица
Бијељина
Бијељина
Растимо
Нови Сад
Бачка Паланка 07/10/2017
18:37
Лавови БП
Бачка Паланка
Младост ТСК
Бачки Јарак
Бачка Паланка 07/10/2017
18:39

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Младост ТСК
Бачки Јарак
Бачки Јарак
Срем СМ
Сремска Митровица
Бијељина
Бијељина
Темерин 23/09/2017
17:25
Растимо
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 23/09/2017
17:27

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Бијељина
Бијељина
Срем СМ
Сремска Митровица
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 05/11/2017
21:54
Растимо
Нови Сад
Младост ТСК
Бачки Јарак
Сремска Митровица 21/10/2017
18:30

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Растимо
Нови Сад
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Бијељина
Бијељина
Сремска Митровица 21/10/2017
18:29
Младост ТСК
Бачки Јарак
Срем СМ
Сремска Митровица
Сремска Митровица 21/10/2017
18:28

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Лавови БП
Бачка Паланка
Бијељина
Бијељина
Младост ТСК
Бачки Јарак
Темерин 05/11/2017
21:53
Срем СМ
Сремска Митровица
Растимо
Нови Сад
Темерин 05/11/2017
21:52

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Срем СМ
Сремска Митровица
Сремска Митровица
Растимо
Нови Сад
Бијељина
Бијељина
Темерин 05/11/2017
21:54
Младост ТСК
Бачки Јарак
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 05/11/2017
21:51

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Младост ТСК
Бачки Јарак
Бијељина
Бијељина
Срем СМ
Сремска Митровица
Сремска Митровица 21/10/2017
18:31
Лавови БП
Бачка Паланка
Растимо
Нови Сад
Сремска Митровица 21/10/2017
18:32

М16 - Г група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Зрењанин
Зрењанин
Динамо
Панчево
Јабука 07/10/2017
18:45
Јабука
Јабука
Јабука 07/10/2017
18:42

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Зрењанин
Зрењанин
Банатски Карловац 24/09/2017
20:42
Динамо
Панчево
Јабука
Јабука
Панчево 24/09/2017
20:34

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Јабука
Јабука
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Јабука 07/10/2017
18:44
Динамо
Панчево
Каћ 24/09/2017
20:41

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Динамо
Панчево
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Банатски Карловац 24/09/2017
20:42
Зрењанин
Зрењанин
Јабука
Јабука
Зрењанин 24/09/2017
20:41

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Јабука
Јабука
Јабука
Динамо
Панчево
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Јабука 07/10/2017
18:43
Зрењанин
Зрењанин
Јабука 07/10/2017
18:43

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Динамо
Панчево
Зрењанин
Зрењанин
Банатски Карловац 04/11/2017
21:48
Јабука
Јабука
Банатски Карловац 04/11/2017
21:48

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Каћ
Зрењанин
Зрењанин
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Каћ 22/10/2017
18:41
Јабука
Јабука
Динамо
Панчево
Каћ 22/10/2017
18:42

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Зрењанин
Зрењанин
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Јабука
Јабука
Банатски Карловац 04/11/2017
21:47
Динамо
Панчево
Каћ 22/10/2017
18:40

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Динамо
Панчево
Панчево
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Каћ 22/10/2017
18:44
Јабука
Јабука
Зрењанин
Зрењанин
Каћ 22/10/2017
18:45

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Јабука
Јабука
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Динамо
Панчево
Банатски Карловац 04/11/2017
21:46
Зрењанин
Зрењанин
Банатски Карловац 04/11/2017
21:46

Ж16 - А група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Кикинда
Кикинда
Раванград
Сомбор
Кикинда 19/11/2017
22:32
Лаки
Црвенка
Пригревица
Пригревица
Кикинда 19/11/2017
22:31

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Раванград
Сомбор
Пригревица
Пригревица
Кикинда 19/11/2017
22:30
Кикинда
Кикинда
Лаки
Црвенка
Кикинда 19/11/2017
22:29

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Лаки
Црвенка
Раванград
Сомбор
Црвенка 26/11/2017
19:08
Пригревица
Пригревица
Кикинда
Кикинда
Црвенка 26/11/2017
19:08

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Раванград
Сомбор
Кикинда
Кикинда
Пригрeвица 03/12/2017
13:26
Пригревица
Пригревица
Лаки
Црвенка
Пригревица 03/12/2017
13:28

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Пригревица
Пригревица
Раванград
Сомбор
Црвенка 26/11/2017
19:10
Лаки
Црвенка
Кикинда
Кикинда
Црвенка 26/11/2017
19:10

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Раванград
Сомбор
Лаки
Црвенка
Пригрeвица 03/12/2017
13:25
Кикинда
Кикинда
Пригревица
Пригревица
Пригрeвица 03/12/2017
13:24

Ж16 - Б група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Петроварадин
Петроварадин
Петроварадин
Словен
Рума
Срем
Сремска Митровица
Нови Сад 25/11/2017
19:12

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Срем
Сремска Митровица
Петроварадин
Петроварадин
Словен
Рума
Нови Сад 25/11/2017
19:11

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Словен
Рума
Рума
Срем
Сремска Митровица
Петроварадин
Петроварадин
Нови Сад 25/11/2017
19:13

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Петроварадин
Петроварадин
Срем
Сремска Митровица
Словен
Рума
Рума 03/12/2017
14:25

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Срем
Сремска Митровица
Сремска Митровица
Словен
Рума
Петроварадин
Петроварадин
Рума 03/12/2017
14:24

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Словен
Рума
Петроварадин
Петроварадин
Срем
Сремска Митровица
Рума 03/12/2017
14:25

Ж16 - В група


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Јабука (ж)
Јабука
Пролетер (ж)
Зрењанин
Нова Пазова 19/11/2017
22:34
Младост
Нова Пазова
Панчево (ж)
Панчево
Нова Пазова 19/11/2017
22:34

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Пролетер (ж)
Зрењанин
Панчево (ж)
Панчево
Нова Пазова 19/11/2017
22:33
Јабука (ж)
Јабука
Младост
Нова Пазова
Нова Пазова 19/11/2017
22:32

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Младост
Нова Пазова
Пролетер (ж)
Зрењанин
Панчево 25/11/2017
19:05
Панчево (ж)
Панчево
Јабука (ж)
Јабука
Панчево 25/11/2017
19:04

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Пролетер (ж)
Зрењанин
Јабука (ж)
Јабука
Панчево 25/11/2017
19:06
Панчево (ж)
Панчево
Младост
Нова Пазова
Панчево 25/11/2017
19:07

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Панчево (ж)
Панчево
Пролетер (ж)
Зрењанин
Зрењанин 03/12/2017
13:30
Младост
Нова Пазова
Јабука (ж)
Јабука
Зрењанин 03/12/2017
13:29

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
Пролетер (ж)
Зрењанин
Младост
Нова Пазова
Зрењанин 03/12/2017
13:32
Јабука (ж)
Јабука
Панчево (ж)
Панчево
Зрењанин 03/12/2017
13:28