Скупштина

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Зоран Пашић

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ


Миле Батинић


Катарина Радовић

ДЕЛЕГАТИ У СКУПШТИНИ