ПРИЈАВЕ НОВИХ ИЛИ РЕАКТИВИРАНИХ КЛУБОВА У ТАКМИЧЕЊЕ

Датум: 13/06/2019      Категорија: Сениорска такмичења

Сви који желе да пријаве екипе новоформираних или реактивираних клубова у сениорско такмичење, дужни су то да изврше до 1. јула 2019. године, електронском поштом на адресу: takmicarskakomisijarsv@gmail.com.ПРИЈАВА ТРЕБА ДА САДРЖИ:

1. Пун и скраћени назив клуба, седиште клуба, ПИБ и Матични број;

2. Особа за контакт (име и презиме, телефон, e-mail)

3. Навођење да ли се ради о мушкој или женској екипи, као и подаци о броју регистрованих играча/ца.Такође, обавештавамо све екипе, које су се такмичиле у сезони 2018/2019, а из одређених разлогаа не планирају да наставе такмичење и у 2019/2020 да су до 1. јула дужне да о томе обавесте Комисију за такмичења РСВ електронском поштом на адресу: takmicarskakomisijarsv@gmail.com.