Распоред утакмица - ЛМК РСВ 14 пролеће

2023/2024
(Архива)
СУПЕР ЛИГА Ж14 М14 ПЛ - ГРУПА А М14 ПЛ - ГРУПА Б М14 ПЛ - ГРУПА В М14 ПЛ - ГРУПА Г Ж14 ПЛ - ГРУПА А Ж14 ПЛ - ГРУПА Б Ж14 ПЛ - ГРУПА В СУПЕР ЛИГА М14

СУПЕР ЛИГА Ж14


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Срем Santa
Сремска Митровица
Кикинда
Кикинда
Сремска Митровица 28/01/2024
11:00
2
Словен
Рума
Ада 25/11/2023
12:00
3
Лавови БП
Бачка Паланка
Оџаци
Оџаци
Оџаци 24/02/2024
09:00
4
Војводина ж
Нови Сад
Апатин (ж)
Апатин
Апатин 30/03/2024
09:00
5
Долово (ж)
Долово
Лехел
Мужља
Долово 16/03/2024
10:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
6
Кикинда
Кикинда
Лехел
Мужља
Панчево 20/04/2024
10:00
7
Срем Santa
Сремска Митровица
Словен
Рума
Рума 15/02/2024
12:00
8
Лавови БП
Бачка Паланка
Ада
9
Оџаци
Оџаци
Војводина ж
Нови Сад
Нови Сад 04/02/2024
10:00
10
Апатин (ж)
Апатин
Долово (ж)
Долово
Зрењанин 12/11/2023
13:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Словен
Рума
Кикинда
Кикинда
Кикинда 03/03/2024
12:00
12
Лавови БП
Бачка Паланка
Срем Santa
Сремска Митровица
Сремска Митровица 12/11/2023
12:00
13
Војводина ж
Нови Сад
Нови Сад 14/04/2024
09:00
14
Долово (ж)
Долово
Оџаци
Оџаци
Бачка Паланка 07/04/2024
10:00
15
Лехел
Мужља
Апатин (ж)
Апатин
Оџаци 24/02/2024
10:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
16
Кикинда
Кикинда
Апатин (ж)
Апатин
Зрењанин 12/11/2023
11:00
17
Срем Santa
Сремска Митровица
Војводина ж
Нови Сад
Сремска Митровица 12/11/2023
10:00
18
Словен
Рума
Лавови БП
Бачка Паланка
Сремска Митровица 12/11/2023
09:00
19
Долово (ж)
Долово
Сремска Митровица 28/01/2024
10:00
20
Оџаци
Оџаци
Лехел
Мужља
Ада 25/11/2023
13:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
21
Лавови БП
Бачка Паланка
Кикинда
Кикинда
Бачка Паланка
22
Долово (ж)
Долово
Срем Santa
Сремска Митровица
Рума 15/02/2024
10:00
23
Војводина ж
Нови Сад
Словен
Рума
Нови Сад 14/04/2024
14:00
24
Лехел
Мужља
Панчево 20/04/2024
13:00
25
Апатин (ж)
Апатин
Оџаци
Оџаци
Апатин 30/03/2024
09:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
26
Кикинда
Кикинда
Оџаци
Оџаци
Ада 25/11/2023
11:00
27
Срем Santa
Сремска Митровица
Лехел
Мужља
Нови Сад 14/04/2024
13:00
28
Словен
Рума
Долово (ж)
Долово
Панчево 20/04/2024
12:00
29
Лавови БП
Бачка Паланка
Војводина ж
Нови Сад
Нови Сад 04/02/2024
12:00
30
Апатин (ж)
Апатин
Кикинда 03/03/2024
13:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
31
Војводина ж
Нови Сад
Кикинда
Кикинда
Рума 15/02/2024
11:00
32
Апатин (ж)
Апатин
Срем Santa
Сремска Митровица
Бачка Палнка 25/11/2023
13:00
33
Лехел
Мужља
Словен
Рума
Ада 25/11/2023
10:00
34
Долово (ж)
Долово
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка 07/04/2024
13:00
35
Оџаци
Оџаци
Ада 16/03/2024
11:00

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
36
Кикинда
Кикинда
Сремска Митровица 28/01/2024
09:00
37
Срем Santa
Сремска Митровица
Оџаци
Оџаци
Нови Сад 04/02/2024
13:00
38
Словен
Рума
Апатин (ж)
Апатин
Нови Сад 14/04/2024
12:00
39
Лавови БП
Бачка Паланка
Лехел
Мужља
Апатин 30/03/2024
13:00
40
Војводина ж
Нови Сад
Долово (ж)
Долово
Нови Сад

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
41
Долово (ж)
Долово
Кикинда
Кикинда
Рума 15/02/2024
13:00
42
Срем Santa
Сремска Митровица
Ада
43
Оџаци
Оџаци
Словен
Рума
Сремска Митровица 12/11/2023
11:00
44
Апатин (ж)
Апатин
Лавови БП
Бачка Паланка
Нови Сад 04/02/2024
09:00
45
Лехел
Мужља
Војводина ж
Нови Сад
Апатин 30/03/2024
10:00

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
46
Кикинда
Кикинда
Срем Santa
Сремска Митровица
Кикинда
47
Словен
Рума
Панчево 20/04/2024
11:00
48
Оџаци
Оџаци
Лавови БП
Бачка Паланка
Апатин 30/03/2024
11:00
49
Апатин (ж)
Апатин
Војводина ж
Нови Сад
Апатин 16/03/2024
09:00
50
Лехел
Мужља
Долово (ж)
Долово
Ада 16/03/2024
12:00

11. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
51
Лехел
Мужља
Кикинда
Кикинда
Зрењанин 12/11/2023
09:00
52
Словен
Рума
Срем Santa
Сремска Митровица
Сремска Митровица 28/01/2024
13:00
53
Лавови БП
Бачка Паланка
Оџаци 24/02/2024
11:00
54
Војводина ж
Нови Сад
Оџаци
Оџаци
Сремска Митровица 12/11/2023
13:00
55
Долово (ж)
Долово
Апатин (ж)
Апатин
Долово

12. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
56
Кикинда
Кикинда
Словен
Рума
Апатин 16/03/2024
14:00
57
Срем Santa
Сремска Митровица
Лавови БП
Бачка Паланка
Апатин 16/03/2024
10:00
58
Војводина ж
Нови Сад
Кикинда 03/03/2024
11:00
59
Оџаци
Оџаци
Долово (ж)
Долово
Оџаци
60
Апатин (ж)
Апатин
Лехел
Мужља
Нови Сад 14/04/2024
10:00

13. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
61
Апатин (ж)
Апатин
Кикинда
Кикинда
Апатин 16/03/2024
11:00
62
Војводина ж
Нови Сад
Срем Santa
Сремска Митровица
Апатин 16/03/2024
12:00
63
Лавови БП
Бачка Паланка
Словен
Рума
Апатин 16/03/2024
13:00
64
Долово (ж)
Долово
Зрењанин 12/11/2023
10:00
65
Лехел
Мужља
Оџаци
Оџаци
Оџаци 24/02/2024
12:00

14. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
66
Кикинда
Кикинда
Лавови БП
Бачка Паланка
Долово 14/04/2024
10:00
67
Срем Santa
Сремска Митровица
Долово (ж)
Долово
Бачка Палнка 25/11/2023
10:00
68
Словен
Рума
Војводина ж
Нови Сад
Рума 15/02/2024
09:00
69
Лехел
Мужља
Зрењанин 12/11/2023
12:00
70
Оџаци
Оџаци
Апатин (ж)
Апатин
Пригревица

15. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
71
Оџаци
Оџаци
Кикинда
Кикинда
Оџаци
72
Лехел
Мужља
Срем Santa
Сремска Митровица
Бачка Паланка 07/04/2024
11:00
73
Долово (ж)
Долово
Словен
Рума
Сремска Митровица 28/01/2024
11:00
74
Војводина ж
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Палнка 25/11/2023
09:00
75
Апатин (ж)
Апатин
Оџаци 24/02/2024
13:00

16. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
76
Кикинда
Кикинда
Војводина ж
Нови Сад
Кикинда 03/03/2024
09:00
77
Срем Santa
Сремска Митровица
Апатин (ж)
Апатин
Нови Сад 04/02/2024
11:00
78
Словен
Рума
Лехел
Мужља
Рума
79
Лавови БП
Бачка Паланка
Долово (ж)
Долово
Долово 14/04/2024
09:00
80
Оџаци
Оџаци
Ада 16/03/2024
09:00

17. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
81
Кикинда
Кикинда
Ада 25/11/2023
09:00
82
Оџаци
Оџаци
Срем Santa
Сремска Митровица
Бачка Паланка 07/04/2024
12:00
83
Апатин (ж)
Апатин
Словен
Рума
Кикинда 03/03/2024
10:00
84
Лехел
Мужља
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка 07/04/2024
09:00
85
Долово (ж)
Долово
Војводина ж
Нови Сад
Бачка Палнка 25/11/2023
12:00

18. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
86
Кикинда
Кикинда
Долово (ж)
Долово
Панчево 20/04/2024
09:00
87
Срем Santa
Сремска Митровица
Нови Сад 14/04/2024
11:00
88
Словен
Рума
Оџаци
Оџаци
Рума
89
Лавови БП
Бачка Паланка
Апатин (ж)
Апатин
Бачка Паланка 25/11/2023
11:00
90
Војводина ж
Нови Сад
Лехел
Мужља
Нови Сад

М14 ПЛ - ГРУПА А


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Јединство
Нови Бечеј
Граднулица
Зрењанин
Кањижа 16/03/2024
12:00
2
Кањижа
Кањижа
Сента
Сента
Кањижа 16/03/2024
13:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Граднулица
Зрењанин
Сента
Сента
Нови Бечеј 13/04/2024
09:00
4
Јединство
Нови Бечеј
Кањижа
Кањижа
Нови Бечеј 02/03/2024
09:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Кањижа
Кањижа
Граднулица
Зрењанин
Кањижа 16/03/2024
10:00
6
Сента
Сента
Јединство
Нови Бечеј
Нови Бечеј 13/04/2024
12:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Граднулица
Зрењанин
Јединство
Нови Бечеј
Нови Бечеј 02/03/2024
12:00
8
Сента
Сента
Кањижа
Кањижа
Нови Бечеј 02/03/2024
13:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Сента
Сента
Граднулица
Зрењанин
Нови Бечеј 02/03/2024
10:00
10
Кањижа
Кањижа
Јединство
Нови Бечеј
Нови Бечеј 13/04/2024
10:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Граднулица
Зрењанин
Кањижа
Кањижа
Нови Бечеј 13/04/2024
11:00
12
Јединство
Нови Бечеј
Сента
Сента
Кањижа 16/03/2024
11:00

М14 ПЛ - ГРУПА Б


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Пролетер
Зрењанин
Долово
Долово
Банатски Карловац 17/03/2024
12:00
2
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Црепаја
Црепаја
Банатски Карловац 17/03/2024
13:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Долово
Долово
Црепаја
Црепаја
Дебељача 13/04/2024
09:00
4
Пролетер
Зрењанин
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Зрењанин 03/03/2024
09:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Долово
Долово
Банатски Карловац 17/03/2024
10:00
6
Црепаја
Црепаја
Пролетер
Зрењанин
Дебељача 13/04/2024
12:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Долово
Долово
Пролетер
Зрењанин
Зрењанин 03/03/2024
12:00
8
Црепаја
Црепаја
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Зрењанин 03/03/2024
11:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Црепаја
Црепаја
Долово
Долово
Зрењанин 03/03/2024
10:00
10
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Пролетер
Зрењанин
Дебељача 13/04/2024
10:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Долово
Долово
Банатски Карловац
Банатски Карловац
Дебељача 13/04/2024
11:00
12
Пролетер
Зрењанин
Црепаја
Црепаја
Банатски Карловац 17/03/2024
11:00

М14 ПЛ - ГРУПА В


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Сомбор
Сомбор
Румис 2008
Сомбор
Риђица 17/03/2024
12:00
2
Далматинац
Риђица
Графичар
Бездан
Риђица 17/03/2024
13:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Румис 2008
Сомбор
Графичар
Бездан
Риђица 07/04/2024
19:00
4
Сомбор
Сомбор
Далматинац
Риђица
Сомбор 02/03/2024
10:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Далматинац
Риђица
Румис 2008
Сомбор
Риђица 17/03/2024
10:00
6
Графичар
Бездан
Сомбор
Сомбор
Дебељача 07/04/2024
18:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Румис 2008
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сомбор 02/03/2024
13:00
8
Графичар
Бездан
Далматинац
Риђица
Сомбор 02/03/2024
12:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Графичар
Бездан
Румис 2008
Сомбор
Сомбор 02/03/2024
11:00
10
Далматинац
Риђица
Сомбор
Сомбор
Риђица 07/04/2024
16:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Румис 2008
Сомбор
Далматинац
Риђица
Дебељача 07/04/2024
17:00
12
Сомбор
Сомбор
Графичар
Бездан
Риђица 17/03/2024
11:00

М14 ПЛ - ГРУПА Г


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Сивац 69
Сивац
Сивац 02/03/2024
10:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
2
Лавови БП
Бачка Паланка
Сивац 69
Сивац
Каћ 16/03/2024
11:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Лавови БП
Бачка Паланка
Сивац 02/03/2024
11:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
4
Сивац 69
Сивац
Бачка Паланка 14/04/2024
10:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Сивац 69
Сивац
Лавови БП
Бачка Паланка
Сивац 02/03/2024
12:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
6
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка 14/04/2024
11:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Сивац 69
Сивац
Каћ 16/03/2024
12:00

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
8
Лавови БП
Бачка Паланка
Сивац 69
Сивац
Бачка Паланка 14/04/2024
09:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Лавови БП
Бачка Паланка
Каћ 16/03/2024
10:00

Ж14 ПЛ - ГРУПА А


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Далматинац
Риђица
Дероње
Дероње
Пригревица 16/03/2024
11:00
2
Пригревица
Пригревица
Раванград
Сомбор
Пригревица 16/03/2024
12:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Дероње
Дероње
Раванград
Сомбор
Сомбор 14/04/2024
13:00
4
Далматинац
Риђица
Пригревица
Пригревица
Риђица 03/03/2024
10:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Пригревица
Пригревица
Дероње
Дероње
Пригревица 16/03/2024
09:00
6
Раванград
Сомбор
Далматинац
Риђица
Сомбор 14/04/2024
10:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Дероње
Дероње
Далматинац
Риђица
Пригревица 03/03/2024
13:00
8
Раванград
Сомбор
Пригревица
Пригревица
Пригревица 03/03/2024
10:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Раванград
Сомбор
Дероње
Дероње
Пригревица 03/03/2024
12:00
10
Пригревица
Пригревица
Далматинац
Риђица
Сомбор 14/04/2024
11:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Дероње
Дероње
Пригревица
Пригревица
Сомбор 14/04/2024
12:00
12
Далматинац
Риђица
Раванград
Сомбор
Пригревица 16/03/2024
10:00

Ж14 ПЛ - ГРУПА Б


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Кањижа
Кањижа
Фекетић 03/03/2024
11:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
2
Јадран
Фекетић
Кањижа
Кањижа
Зрењанин 14/04/2024
11:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Јадран
Фекетић
Кањижа 17/03/2024
11:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
4
Кањижа
Кањижа
Зрењанин 14/04/2024
12:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Кањижа
Кањижа
Јадран
Фекетић
Кањижа 17/03/2024
12:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
6
Јадран
Фекетић
Зрењанин 14/04/2024
10:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Кањижа
Кањижа
Кањижа 17/03/2024
10:00

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
8
Јадран
Фекетић
Кањижа
Кањижа
Фекетић 03/03/2024
10:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Јадран
Фекетић
Фекетић 03/03/2024
11:00

Ж14 ПЛ - ГРУПА В


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Спартак
Дебељача
ЛСК
Лаћарак
Дебељача 16/03/2024
09:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
2
Јабука (ж)
Јабука
Спартак
Дебељача
Јабука

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
ЛСК
Лаћарак
Јабука (ж)
Јабука
Дебељача 16/03/2024
10:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
4
ЛСК
Лаћарак
Спартак
Дебељача
Лаћарак

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Спартак
Дебељача
Јабука (ж)
Јабука
Дебељача 16/03/2024
11:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
6
Јабука (ж)
Јабука
ЛСК
Лаћарак
Јабука 14/04/2024
10:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Спартак
Дебељача
ЛСК
Лаћарак
Јабука 03/03/2024
11:00

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
8
Јабука (ж)
Јабука
Спартак
Дебељача
Јабука 03/03/2024
10:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
ЛСК
Лаћарак
Јабука (ж)
Јабука
Јабука 03/03/2024
12:00

СУПЕР ЛИГА М14


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Јабука
Јабука
Ада 15/02/2024
12:00
2
Кикинда Grindex
Кикинда
РА "Динамо"
Панчево
Панчево 13/04/2024
14:00
3 Темерин 01/12/2023
09:00
4
Војводина
Нови Сад
Ада 02/03/2024
13:00
5
Црвенка Jaffa
Црвенка
Апатин
Апатин
Црвенка

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
6
Јабука
Јабука
Апатин
Апатин
Јабука
7
Кикинда Grindex
Кикинда
Ада 02/03/2024
09:00
8
РА "Динамо"
Панчево
Темерин 16/03/2024
09:00
9
Војводина
Нови Сад
Шид
10
Црвенка Jaffa
Црвенка
Кленак

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Кикинда Grindex
Кикинда
Јабука
Јабука
Кикинда
12 Шид 14/04/2024
12:00
13
Војводина
Нови Сад
РА "Динамо"
Панчево
Нови Сад
14
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка
15
Апатин
Апатин
Панчево 13/04/2024
13:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17
Јабука
Јабука
Панчево 13/04/2024
09:00
18
Војводина
Нови Сад
Ада
19
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда
20
РА "Динамо"
Панчево
Црвенка Jaffa
Црвенка
Панчево
16
Апатин
Апатин
Шид

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
23
Јабука
Јабука
Темерин
24
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка
25
Војводина
Нови Сад
Кикинда Grindex
Кикинда
Нови Сад
21
Апатин
Апатин
РА "Динамо"
Панчево
Апатин
22 Кленак

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
27
Јабука
Јабука
Јабука
28
Апатин
Апатин
Ада
29
Кикинда Grindex
Кикинда
Црвенка Jaffa
Црвенка
Кикинда
30
Војводина
Нови Сад
Шид 14/04/2024
10:00
26
РА "Динамо"
Панчево
Панчево

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
32
Војводина
Нови Сад
Јабука
Јабука
Нови Сад
33 Кленак
34
Апатин
Апатин
Кикинда Grindex
Кикинда
Апатин
35
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка
31
РА "Динамо"
Панчево
Шид

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
36
Јабука
Јабука
РА "Динамо"
Панчево
Јабука
37 Ада
38
Кикинда Grindex
Кикинда
Панчево 13/04/2024
11:00
39
Апатин
Апатин
Темерин
40
Војводина
Нови Сад
Црвенка Jaffa
Црвенка
Нови Сад

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
41
Црвенка Jaffa
Црвенка
Јабука
Јабука
Црвенка
42
РА "Динамо"
Панчево
Панчево
43
Кикинда Grindex
Кикинда
Шид
44 Кленак
45
Апатин
Апатин
Војводина
Нови Сад
Апатин

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
46
Јабука
Јабука
Јабука
47
РА "Динамо"
Панчево
Кикинда Grindex
Кикинда
Панчево
48 Шид
49
Војводина
Нови Сад
Кленак
50
Апатин
Апатин
Црвенка Jaffa
Црвенка
Апатин

11. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
51
Апатин
Апатин
Јабука
Јабука
Апатин
52
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда
53
РА "Динамо"
Панчево
Темерин
54
Војводина
Нови Сад
Нови Сад
55
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка

12. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
56
Јабука
Јабука
Кикинда Grindex
Кикинда
Панчево 13/04/2024
12:00
57 Ада
58
РА "Динамо"
Панчево
Војводина
Нови Сад
Панчево
59
Црвенка Jaffa
Црвенка
Шид 13/04/2024
14:00
60
Апатин
Апатин
Кленак

13. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
62
Јабука
Јабука
Кленак
63
Војводина
Нови Сад
Нови Сад
64
Кикинда Grindex
Кикинда
Темерин
65
Црвенка Jaffa
Црвенка
РА "Динамо"
Панчево
Црвенка
61
Апатин
Апатин
Апатин

14. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
68
Јабука
Јабука
Јабука
69
Црвенка Jaffa
Црвенка
Ада
70
Кикинда Grindex
Кикинда
Војводина
Нови Сад
Кикинда
66
РА "Динамо"
Панчево
Апатин
Апатин
Панчево 13/04/2024
10:00
67 Шид

15. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
72
Јабука
Јабука
Шид
73
Апатин
Апатин
Апатин
74
Црвенка Jaffa
Црвенка
Кикинда Grindex
Кикинда
Црвенка
75
Војводина
Нови Сад
Нови Сад
71
РА "Динамо"
Панчево
Кленак

16. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
77
Јабука
Јабука
Војводина
Нови Сад
Шид 14/04/2024
13:00
78 Ада
79
Кикинда Grindex
Кикинда
Апатин
Апатин
Кикинда
80
Црвенка Jaffa
Црвенка
Темерин
76
РА "Динамо"
Панчево
Панчево

17. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
81
РА "Динамо"
Панчево
Јабука
Јабука
Панчево
82 Шид 14/04/2024
09:00
83
Кикинда Grindex
Кикинда
Кленак
84
Апатин
Апатин
Апатин
85
Црвенка Jaffa
Црвенка
Војводина
Нови Сад
Црвенка

18. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
86
Јабука
Јабука
Црвенка Jaffa
Црвенка
Шид 14/04/2024
11:00
87
РА "Динамо"
Панчево
Ада
88
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда
89 Темерин
90
Војводина
Нови Сад
Апатин
Апатин
Нови Сад