Фото галерија

Турнир Ж14 одржан у Ади 04.11.2018.
Турнир Ж12 одржан у Ади 04.11.2018.
Турнир Ж12 одржан у Руми 04.11.2018.
Турнир М16 одржан у Кикинди 03.11.2018.
Турнир М12 одржан у Сомбору 03.11.2018.
Турнир М16 одржан у Панчеву 03.11.2018.
Турнир М12 одржан у Зрењанину 03.11.2018.
Турнир М12 одржан у Бачкој Паланци 03.11.2018.
Турнир М16 одржан у Пригревици 03.11.2018.
Турнир Ж12 одржан у Дебељачи 03.11.2018.
Седница УО РСВ 31-10-2018
Турнир М14 одржан у Сомбору 28.10.2018.
Турнир М14 одржан у Сенти 28.10.2018.
Турнир Ж14 одржан у Зрењанину 27.10.2018.
Турнир М14 одржан у Дебељчи 27.10.2018.
Турнир М14 одржан у Новом Саду 27.10.2018.
Турнир М14 одржан у Оџацима 27.10.2018
Турнир Ж14 одржан Пригревици 27.10.2018.
Турнир Ж14 одржан Качареву 27.10.2018.
Турнир М16 одржан Суботици 21.10.2018.
Турнир Ж12 Одржан у Јабуци 21.10.2018.
Турнир М16 одржан у Црвенки 21.10.2018.
Турнир М12 Одржан у Вршцу 21.10.2018.
Турнир М12 одржан у Бачкој Паланци 21.10.2018.
Турнир М16 одржан у Шиду 20.10.2018.
Турнир М16 одржан у Јабуци 20.10.2018.
Турнир М12 одржан у Врбасу 20.10.2018.
Турнир Ж12 одржан у Црвенки 20.10.2018.
Турнир Ж12 одржан у Зрењанину 20.10.2018.
Турнир М12 одржан у Кикинди 20.10.2018.
Турнир М14 одржан у Бачкој Паланци 14.10.2018.
Турнир М12 одржан у Каћу 14.10.2018.
Турнир Ж14 одржан у Јаши Томић 14.10.2018.
Турнир Ж14 одржан у Руми 14.10.2018.
Турнир Ж14 одржан у Српској Црњи 14.10.2018.
Турнир М14 одржан у Апатину 13.10.2018.
Турнир Ж14 одржан у Врбасу 13.10.2018.
Турнир M14 одржан у Зрењанину 13.10.2018.
Турнир М14 одржан у Каћу 13.10.2018.
Турнир М14 одржан у Сенти 13.10.2018.