Могућност увида у чланарине тренера

Поштовани тренери,
Кликом на сајту ЛИНК можете се информисати о Вашој регулисаној и евидентираној годишњој чланарини за 2021. годину.
Чланарина је евидентирана ако је регулисана на један од следећих начина:
Извршена уплата на име тренера у текућој години,
- Уплаћена из дела претплате за Централни семинар за 2020. годину
- и евидентирана тренерима рођеним 1956. године и раније који су Одлуком УО ЗТ РСС ослобођени плаћања чланарине ( у напомени наведени као ” почасни чланови“).
Евиденција ће се ажурирати свакодневно, а тренерима напомињемо да уплату може извршити само члан ЗТ (физичко лице), а не и клуб који није члан ЗТ (правно лице), па му се на основу тога не може испоставити фактура. Поред имена, ради лакше и брже евиденције уплата, тренери треба да наведу и шифру члана у бази РСС.
За евентуалне нејасноће или рекламације на постојећу евиденцију можете се обратити на телефоне: Јова Павлов – 0604804481 или Небојша Видановић – 0691148172.