ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ПРВЕ ЛИГЕ "СЕВЕР"

Датум: 06/07/2017      Категорија: Сениорска такмичења

Седница Скупштине Заједнице клубова Прве лиге „Север“ одржана је у среду, 5. јула. О припреми за наредну такмичарску сезону расправљало се по следећим тачкама дневног реда:

- Конституисање Скупштине Заједнице клубова за такмичарску сезону 2017/2018,

- Избор радних тела

• радно председништво (2 члана)

• верификациона комисија (3 члана)

• 2 оверача записника

• Записничар

1. Усвајање Правилника о раду и удруживању Заједнице клубова ПРЛ ''Север''

2. Извештај Директора лиге за такмичарску сезону 2016/2017

3. Извештај помоћника директора за судијска питања

4. Избор председника и потпредседника Скупштине  ЗК ПРЛ ''Север''

5. Избор председника и чланова Управног одбора ЗК ПРЛ ''Север''

6. Избор директора ПРЛ „Север“

7. Информација о изменама аката за такмичарску сезону 2017/2018

8. Извлачење такмичарских бројева

9. Текућа питања

Представници клубова добили су смернице за наредну такмичарску сезону од председника Комисије за такмичење РСВ Владимира Кнежића. Поједини акти који се тичу календара и Пропозиција такмичења још увек нису усвојени, тако да ће клубови о томе бити обавештени накнадно. Првенство почиње 23. септембра, а распоред утакмица је већ доступан на новом сајту РСВ, који је прегледнији и систематичнији у односу на претходни.