Редовни јесењи семинар судија и контролора

Датум: 27/08/2019      Категорија: Службена лица

Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС је на двадесет првој редовној седници, одржаној у Београду 09.07.2019. године, те на електронској седници од 08.08.2019. године, донео одлуку о условима одржавања редовних јесењих семинара за судије и контролоре свих лига. Редовни јесењи семинар за судије и контролоре биће одржан према следећем распореду (програм и сатница са обавезама судија и контролора су дати у приложеним документима)

На семинару ће се обавезно полагати тестови из познавања Правила рукометне игре (каталози се могу преузети у одељку Литература, тестови неће садржати нова питања из каталога (30 нових питања)), као и провера физичке припремљености (shuttle run test) (потребно је имати у виду да и ове године судије полажу теоретски тест појединачно, исто као и контролори). Пролазност на теоретским тестовима је мање од 10 % грешака за контролоре, те мање од 20 % грешака за све судије осим Супер А лиге. Судије и контролори су у обавези да приликом доласка на семинар доставе лекарска уверења издата од стране лекара специјалисте спортске медицине. (Образац лекарског уверења може се преузети у одељку Документа / Обрасци). Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у односу на основну листу на којој се налазе, могу ту обавезу испунити на другом семинару. Писани доказ о спречености учествовања на припадајућем регионалном семинару доставља се надлежном председнику испитне комисије (Мартон Фабијан, Зоран Тијанић, Милан Ракић), најкасније до 01/09/2019. Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Врбасу и Београду, могу да присуствују регионалном семинару у Крагујевцу, док судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Крагујевцу могу да присуствују регионалном семинару у Београду. Семинару судија и контролора Супер лиге могу да присуствују само судије и контролори који се налазе на основној листи првог степена такмичења (ипак, судије Б листе Супер лиге не могу да учествују у смени у којој учествују судије А листе Супер лиге).

Годишњи одмори и слични приватни планови нису разлог за оправдавање изостанка са семинара.Документи


Програм јесењег семинара судија и контролора - Врбас 2019