Одржане конститутивне седнице комисија УО РСВ

У просторијама Рукометног савеза Војводине и Спортског савеза Војводине данас су одржане седнице комисија Управног одбора РСВ и то Комисије тренера, Комисије делегата и Комисије судија и контролора. На дневном реду нашло се конституисање свих комисија, а такође и организационо техничка питања у вези са регистрацијом заједница у АПР. Комисија тренера и Комисија делегата усвојиле су пословник о раду и донеле одлуку о усвајању модела Статута за регистрацију Заједнице тренера РСВ и Заједнице делегата РСВ у АПР, након чега ће поново бити примљене у чланство РСВ. Комисија судија и контролора усвојила Пословник о раду, а модел статута биће накнадно усаглашен са стањем ''на терену''. Следи рад у Заједници судија и контролора на комплетирању документације и регистровање заједнице у АПР, након чега ће поново бити примљена у чланство РСВ.