ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗСИК РСВ

Датум: 15/05/2018      Категорија: Службена лица

У Новом Саду је одржана редовна седница Скупштине Заједнице судија и контролора РСВ, на којој је усвојен следећи Дневни ред:

1. Избор

- радног председништва

- верификационе Комисије

- оверивача записника

- записничара

2. Разматрање и усвајање Записника са скупштине ЗСиК РСВ од 16.02.2017. годину

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017. годину

4. Разматрање и усвајање извештаја НО ЗСиК РСВ 2017. годину

5. Разматрање и усвајање предлога Програма рада за 2018. годину

6. Избор председника НО ЗСиК РСВ

7. Текућа питања

На самом почетку, верификациона Комисија утврдила је да је од 24 члана Скупштине присутан 21 члан, те да постоји кворум за доношење одлука и усвајање извештаја предвиђених Дневним редом.

Као и претходних година, акценат дискусије био је на омасовљењу постојећег кадра, али и потреби да се поједностави процедура учлањења у ЗСиК РСС, као и да се формира нови систем увођења младих судија у Заједницу, односно модернији начин полагања испита за звање рукометног судије.

Сви извештаји су усвојени једногласно, без примедби на образложења истих, а кроз конструктивну дискусију дошло се до предлога за побољшање, који треба да буду испробани и примењени у што краћем временском периоду.