Редовни јесењи семинар судија и контролора

Редовни јесењи семинар судија, контролора и делегата РСВ биће одржан 09.09.2023. године, у Врбасу. Судије су у обавези да се пријаве у 9.00 часова у ЦФК Драго Јововић, где ће у периоду од 9.30 до 10.30 бити спроведено тестирање физичке припреме. Судије морају приложити оригинално уверење лекара спортске медицине о медицинском прегледу, на прописаном обрасцу.
Контролори и делегати су у обавези да се пријаве у 9.30 часова, испред ЦФК Драго Јововић, у Врбасу, након чега ће имати предавање, а потом и тест провере познавања Правила игре.
Детаљна сатница семинара налази се у документу у прилогу.

Документи
Сатница и распоред семинара - Врбас, 09.09.2023.г