ОДЛУКА О УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ТРЕНЕРА ЗА СЕЗОНУ 22/23


Управни одбор Заједнице тренера на 13. седници одржаној у Крагујевцу 11.08.2022. године донео је поред осталих одлука и Одлуку о Условима за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (Супер "А" и Супер "Б" лига).
Такође, анализирана је листа испуњености услова за лиценцирање свих тренера, чланова Заједнице тренера РСС, где су унети сви подаци (годишње чланарине, присутва одговарајућим семинарима у зависности од категорије по РИНК-у, као и категорија коју тренер поседује на основу РИНК конвенције. Поменута листа ће бити објављена, како на сајту ЗТ РСС, тако и на фејсбук страници, како би тренери могли да у контактирају са канцеларијом Заједнице тренера и помогну у ажурирању података, у случају да подаци који су на листи не одговарају стварном стању.
Одлуку можете преузети кликом на ЛИНК
Листу тренера са прегледом испуњености услова за лиценцирање у свим степенима такмичења можете преузети на ЛИНКУ