Предлог кандидата за таленте у 2022. години

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2022. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима, на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да се, најкасније до 21. јануара 2022. године, достави следеће:  1. Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2022. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2002. до 2008. године),

  2. Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту),

  3. Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2021. години, са наведеним резултатима у 2021. години на Обрасцу 3. (само ако сте имали спортисте стипендисте у 2021.г.).

  4. Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2022. г.“ на обрасцу број 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1977. до 1997. године.


Молимо клубове да своје предлоге достављају на адресу treneri@rsv.co.rs

Документи
Обрасци