Седница Управног одбора, одржана у Инђији 22.12.2010. године