УО РСВ ослободио клубове плаћања чланарине за дозволу

На електронској седници УО РСВ, одржаној 3. и 4. августа 2020. године, донета је једногласна одлука о ослобађању клубова од плаћања чланарине за Дозволу за сезону, у лигама на територији РСВ. Поред ове одлуке донете су одлуке о саставу лига на територији у сезони 2020/2021, листама судија и контролора, као и о седиштима лига, њиховим директорима и помоћницима за судијска питања.

1. Прва рукометна лига „Север“ (м) и Прва рукометна лига „Север“ (ж):

Седиште : Рукометни савез Војводине, Директор : Александар Медурић; Помоћник за судијска питања: Здравко Адамовић

2.Друга рукометна лига „Север“ (м) и Друга рукометна лига „Север“ (ж):

Седиште : Рукометни савез Војводине, Директор : Марко Менићанин; Помоћник за судијска питања: Иван Мандић

3.Трећа рукометна лига „Север“ (м), група „Север“:

Седиште : Окружни рукометни савез „Западна Бачка“, Директор : Данијела Косановић; Помоћник за судијска питања: Данијела Ковачевић

4.Трећа рукометна лига „Север“ (м), група „Запад“:

Седиште : Окружни рукометни савез „Јужна Бачка“, Директор : Игор Ивић; Помоћник за судијска питања: Никола Мусић

5.Трећа рукометна лига „Север“ (м), група „Исток“:

Седиште : Окружни рукометни савез „Јужни Банат“, Директор : Дејан Перић; Помоћник за судијска питања: Владимир Јовандић