Одређен датум семинара судија и контролора

Датум: 06/09/2017      Категорија: Службена лица

Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС је на електронској седници од 29.07.2017. године донео одлуку о терминима и условима одржавања редовних јесењих семинара за судије и контроле свих лига.

Редовни јесењи семинар за судије и контролоре са територије РСВ биће одржан према следећем распореду (програм и сатница са обавезама судија и контролора су дати у приложеном документу)

Група СЕВЕР (једнодневни семинар) – у недељу, 10. септембра 2017. године, у ВРБАСУ

На свим семинарима ће се обавезно полагати тестови из познавања Правила рукометне игре (каталози се могу преузети у одељку Литература), као и провера физичке припремљености (shuttle run test), а потребно је имати у виду да су повећане норме за судије млађе од 30 година. Судије су у обавези да приликом доласка на семинар доставе лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте спортксе медицине (Образац лекарског уверења).

Све судије и контролори ће на семинару добити ново издање књиге Правила игре (2016), док ће помоћним судијама (записничари и мериоци времена) исте бити достављене преко основних заједница (после регионалних семинара).

Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару могу ту обавезу испунити на другом семинару. Писани доказ о спречености присуствовања на припадајућем семинару доставља се председнику ЗСиК РСВ, Мартону Фабијану, најкасније до 1/09/2017. Судије и контролори који не могу да присуствују семинару у Врбасу, могу да присуствују регионалном семинару у Крагујевцу.

Семинару судија и контролора Супер лиге могу да присуствују само судије и контролори који се налазе на основној листи првог степена такмичења.

Годишњи одмори и слични приватни планови нису разлог за оправдавање изостанка са семинара.