Одржана седница скупштине ТРЛ "Бачка"

Датум: 13/07/2017      Категорија: Органи РСВ

У Сомбору је у среду, 12. јула, одржана Скупштина Заједнице клубова ТРЛ „Бачка“. Радило се по следећим тачкама дневног реда:

- Конституисање Скупштине Заједнице клубова за такмичарску 2017/2018 годину

- Избор радних тела:

радно председништво (2 члана)

верификациона комисија (3 члана)

2 оверача записника

записничар

1. Усвајање правилника о удруживању клубова ТРЛ „Бачка“

2. Извештај директора лиге за такмичарску сезону 2017/2018

3. Извештај помоћника директора за судијска питања

4. Избор председника и потпредседника Скупштине Заједнице клубова ТРЛ „Бачка“

5. Избор председника и чланова Управног одбора Заједнице клубова ТРЛ „Бачка“

6. Именовање директора ТРЛ „Бачка“

7. Информације о изменама аката за такмичарску сезону 2017/2018

8. Извлачење такмичарских бројева

9. Текућа питања