Поступак добијања дозвола за рад са децом до 16 година

Датум: 11/01/2017      Категорија: Тренери

Оперативни тренери, који поседују Дозволу за рад нивоа 2.1 (рад са сениорима), могућност да добију Дозволу за рад са децом до 16 година старости и добију лиценцу за вођење екипа поменутих узраста у редовним системима такмичења млађих категорија могу остварити подношењем Захтева за добијање дозволе за рад нивоа 2.2 (рад са децом до 16 година старости). Захтев је потребно послати на мејл адресу dozvole@rss.org.rs.

Заинтересовани тренери више информација могу добити на телефон 064 88 27 283 (Јова Павлов).