Резултати ТРЛ "Јужни Банат" Штампање

Мушкарци

Мушкарци


1. коло

Глогоњ - СЛОБОДАН
-
Владимировац - Спартак
-
Младост - Омладинац
-
Динамо 2 - Црепаја
-
Будућност - Долово
-
Раднички - Младост
-

2. коло

Младост - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Владимировац
-
Спартак - Младост
-
Омладинац - Динамо 2
-
Црепаја - Будућност
-
Долово - Раднички
-

3. коло

Владимировац - СЛОБОДАН
-
Младост - Глогоњ
-
Динамо 2 - Спартак
-
Будућност - Омладинац
-
Раднички - Црепаја
-
Младост - Долово
-

4. коло

Долово - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Динамо 2
-
Владимировац - Младост
-
Спартак - Будућност
-
Омладинац - Раднички
-
Црепаја - Младост
-

5. коло

Младост - СЛОБОДАН
-
Будућност - Глогоњ
-
Динамо 2 - Владимировац
-
Раднички - Спартак
-
Младост - Омладинац
-
Долово - Црепаја
-

6. коло

Црепаја - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Раднички
-
Владимировац - Будућност
-
Младост - Динамо 2
-
Спартак - Младост
-
Омладинац - Долово
-

7. коло

Динамо 2 - СЛОБОДАН
-
Младост - Глогоњ
-
Раднички - Владимировац
-
Будућност - Младост
-
Долово - Спартак
-
Црепаја - Омладинац
-

8. коло

Омладинац - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Долово
-
Владимировац - Младост
-
Младост - Раднички
-
Динамо 2 - Будућност
-
Спартак - Црепаја
-

9. коло

Будућност - СЛОБОДАН
-
Црепаја - Глогоњ
-
Долово - Владимировац
-
Младост - Младост
-
Раднички - Динамо 2
-
Омладинац - Спартак
-

10. коло

Спартак - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Омладинац
-
Владимировац - Црепаја
-
Младост - Долово
-
Динамо 2 - Младост
-
Будућност - Раднички
-

11. коло

Раднички - СЛОБОДАН
-
Спартак - Глогоњ
-
Омладинац - Владимировац
-
Црепаја - Младост
-
Долово - Динамо 2
-
Младост - Будућност
-

12. коло

Глогоњ - СЛОБОДАН
-
Спартак - Владимировац
-
Омладинац - Младост
-
Црепаја - Динамо 2
-
Долово - Будућност
-
Младост - Раднички
-

13. коло

Младост - СЛОБОДАН
-
Владимировац - Глогоњ
-
Младост - Спартак
-
Динамо 2 - Омладинац
-
Будућност - Црепаја
-
Раднички - Долово
-

14. коло

Владимировац - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Младост
-
Спартак - Динамо 2
-
Омладинац - Будућност
-
Црепаја - Раднички
-
Долово - Младост
-

15. коло

Долово - СЛОБОДАН
-
Динамо 2 - Глогоњ
-
Младост - Владимировац
-
Будућност - Спартак
-
Раднички - Омладинац
-
Младост - Црепаја
-

16. коло

Младост - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Будућност
-
Владимировац - Динамо 2
-
Спартак - Раднички
-
Омладинац - Младост
-
Црепаја - Долово
-

17. коло

Црепаја - СЛОБОДАН
-
Раднички - Глогоњ
-
Будућност - Владимировац
-
Динамо 2 - Младост
-
Младост - Спартак
-
Долово - Омладинац
-

18. коло

Динамо 2 - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Младост
-
Владимировац - Раднички
-
Младост - Будућност
-
Спартак - Долово
-
Омладинац - Црепаја
-

19. коло

Омладинац - СЛОБОДАН
-
Долово - Глогоњ
-
Младост - Владимировац
-
Раднички - Младост
-
Будућност - Динамо 2
-
Црепаја - Спартак
-

20. коло

Будућност - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Црепаја
-
Владимировац - Долово
-
Младост - Младост
-
Динамо 2 - Раднички
-
Спартак - Омладинац
-

21. коло

Спартак - СЛОБОДАН
-
Омладинац - Глогоњ
-
Црепаја - Владимировац
-
Долово - Младост
-
Младост - Динамо 2
-
Раднички - Будућност
-

22. коло

Раднички - СЛОБОДАН
-
Глогоњ - Спартак
-
Владимировац - Омладинац
-
Младост - Црепаја
-
Динамо 2 - Долово
-
Будућност - Младост
-