Заједница делегата

Председник Скупштине ЗД РСВ


Јована Врачар

Председник УО ЗД РСВ


Жељко Голубовић

УПРАВНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛЕГАТА РСВ


Дејан Перић, потпредседник


Зорица Вукушић, члан


Вукашин Вујичић, члан


Марко Менићанин, члан


Вера Вранеш, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР


Стевица Јевремов, председник


Слађана Краварушић, члан


Јован Јокић, члан

Задужења чланова Управног одбора по областима
 

1. Усавршавање делагности организације

  • За трансформацију организације задужени су председник УО, Жељко Голубовић, и председник Скупштине ЗД РСВ, Јована Врачар

2. Омасовљење организације

  • Чланови ЗД РСВ задужени за омасовљење, Ласло Ковач, координатор тима са члановима, Срђан Вељковић, Зорица Вукушић, Дејан Перић и Борис Вукашиновић

3. Стручно усавршавање чланова

  • Члан УО ЗД РСВ задужен за стручно усавршавање, Дејан Перић

4. Формирање листа делегата

  • Члан УО ЗД РСВ задужен за предлог листа, Милан Гашић

5. Нормативна активност

  • Члан УО ЗД РСВ задужен за нормативну делатност, Вукашин Вујичић

6. Материјално јачање организације

  • Члан ЗД задужен за унапређење финансија у ЗД РСВ, Жељко Голубовић

7. Сарадња са органима и телима у оквиру РСВ и РСС

  • Члан ЗД РСВ задужен за сарадњу са органима у РСВ, Весна Мандић

8. Заштита права чланова

  • Члан ЗД РСВ задужен за заштиту права, Менићанин Марко

9. Похваљивање и награђивање чланова

  • Члан УО ЗД РСВ задужен за похваљивање и награђивање, Јовица Тулаћ