Заједница тренера

УПРАВНИ ОДБОР


Јова Павлов, председник


Никола Марковић, потпредседник


Богларка Божић, члан


Бранислав Зељковић, члан


Драган Видовић, члан


Душан Поповић, члан


Милан Мартиновић, члан


Милутин Лучић, члан


Драган Лазаров, члан


Бранислав Страјнић, секретар

НАДЗОРНИ ОДБОР


Борис Ројевић, председник


Зоран Ловре, члан


Жужа Ракош, члан